Играта "Лятото е по-близо с belVita"
приключи на 03.02.2019 г.

Монделийз България ЕООД
Адрес: 1766 София, ж.к. Младост 4,
ул. Бизнес парк София N.1, сграда .3, ет.4
ЕИК 202890976
Телефон на потребителя: 0800 13 500
(безплатен от цялата страна)
MONDELEZ BULGARIA LTD.
ADDRESS: 1766 SOFIA, DISTRICT MLADOST 4,
1 BUSINESS PARK SOFIA STR., BLD.3, FL.4
UIC 202890976
CONSUMER PHONE: 0800 13 500
(FREE FROM ALL LOCATIONS WITHIN BULGARIA)