Играта "Лятото е по-близо с belVita"
приключи на 03.02.2019 г.

Лятото е по-близо с belVita. Можеш да
спечелиш куфар от belVita или ваучер за почивка
за двама в Балчик! За повече информация, виж
Официалните правила на Играта.