Играта "Лятото е по-близо с belVita"
приключи на 03.02.2019 г.

За повече информация, виж Официалните правила на Играта.