Регистрирай касова бележка Период на промоцията: 07.01.2019 г. - 03.02.2019 г.

За повече информация, виж Официалните правила на Играта.