Играта "Лятото е по-близо с belVita"
приключи на 03.02.2019 г.

Купи бисквити BelVita за 4 лева и можеш да
спечелиш куфар, а с кода от 2 касови
бележки участваш в седмичната томбола
за пътешествие до Балчик. Регистрирай
на www.belvita.bg между 07 януари и
3 февруари 2019 г.